A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat oświęcimski 

oświęcimski
brak 3.39% 4.24% 5.09% 5.94% 6.79% 7.64% 8.48% 9.33% 10.18% 11.03%
danych 4.23% 5.08% 5.93% 6.78% 7.63% 8.47% 9.32% 10.17% 11.02% 11.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 133
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 630
Liczba ważnych kart:30 619
Frekwencja wyborcza:24.48%
Liczba głosów ważnych:29 465
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:2 612
% 8.86%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oświęcim 32 502  8 839  8 834  8 562  934  10.91
Brzeszcze 17 535  4 091  4 091  3 913  383  9.79
Chełmek 10 478  2 500  2 499  2 366  281  11.88
Kęty 27 277  6 807  6 802  6 578  464  7.05
Osiek 6 456  1 179  1 179  1 123  71  6.32
Oświęcim 14 512  3 911  3 911  3 762  281  7.47
Polanka Wielka 3 403  765  765  738  25  3.39
Przeciszów 5 465  959  959  923  84  9.10
Zator 7 505  1 579  1 579  1 500  89  5.93
Ogółem 125 133  30 630  30 619  29 465  2 612  8.86
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SENYSZYN Joanna 1 869 71.55 6.34
SZEJNA Andrzej Jan 156 5.97 0.53
ŻURAWSKI Maciej Stanisław 128 4.90 0.43
JASKIERNIA Jerzy Andrzej 167 6.39 0.57
PIETRZYK Sławomir Jan 39 1.49 0.13
ROMANOWSKA Irena Anna 56 2.14 0.19
BERNAT Franciszek Jan 31 1.19 0.11
ORKISZ Jan 44 1.68 0.15
BARTEL Barbara 61 2.34 0.21
BIESIADA Dominika Anna 61 2.34 0.21