A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat oświęcimski 

oświęcimski
brak 0.36% 0.43% 0.50% 0.57% 0.64% 0.72% 0.79% 0.86% 0.93% 1.00%
danych 0.42% 0.49% 0.56% 0.63% 0.71% 0.78% 0.85% 0.92% 0.99% 1.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 133
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 630
Liczba ważnych kart:30 619
Frekwencja wyborcza:24.48%
Liczba głosów ważnych:29 465
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:165
% 0.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oświęcim 32 502  8 839  8 834  8 562  53  0.62
Brzeszcze 17 535  4 091  4 091  3 913  21  0.54
Chełmek 10 478  2 500  2 499  2 366  16  0.68
Kęty 27 277  6 807  6 802  6 578  29  0.44
Osiek 6 456  1 179  1 179  1 123  0.36
Oświęcim 14 512  3 911  3 911  3 762  16  0.43
Polanka Wielka 3 403  765  765  738  0.68
Przeciszów 5 465  959  959  923  0.54
Zator 7 505  1 579  1 579  1 500  16  1.07
Ogółem 125 133  30 630  30 619  29 465  165  0.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 67 40.61 0.23
BRONIEWICZ Michał Paweł 6 3.64 0.02
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 11 6.67 0.04
KALISZ Katarzyna Anna 16 9.70 0.05
SKWARŁO Cezary Szczepan 6 3.64 0.02
JANIK Katarzyna Edyta 20 12.12 0.07
PASZCZA Bartosz Marek 11 6.67 0.04
KOWRYGO Marcin Andrzej 28 16.97 0.10