A  A+ A+

Powiat oświęcimski 

oświęcimski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 133
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 630
Liczba ważnych kart:30 619
Frekwencja wyborcza:24.48%
Liczba głosów ważnych:29 465
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oświęcim 32 502  8 839  8 834  8 562  0.00
Brzeszcze 17 535  4 091  4 091  3 913  0.00
Chełmek 10 478  2 500  2 499  2 366  0.00
Kęty 27 277  6 807  6 802  6 578  0.00
Osiek 6 456  1 179  1 179  1 123  0.00
Oświęcim 14 512  3 911  3 911  3 762  0.00
Polanka Wielka 3 403  765  765  738  0.00
Przeciszów 5 465  959  959  923  0.00
Zator 7 505  1 579  1 579  1 500  0.00
Ogółem 125 133  30 630  30 619  29 465  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne