A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat oświęcimski 

oświęcimski
brak 14.77% 16.71% 18.66% 20.60% 22.54% 24.49% 26.43% 28.37% 30.31% 32.26%
danych 16.70% 18.65% 20.59% 22.53% 24.48% 26.42% 28.36% 30.30% 32.25% 34.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 133
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 630
Liczba ważnych kart:30 619
Frekwencja wyborcza:24.48%
Liczba głosów ważnych:29 465
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:8 946
% 30.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oświęcim 32 502  8 839  8 834  8 562  2 928  34.20
Brzeszcze 17 535  4 091  4 091  3 913  1 210  30.92
Chełmek 10 478  2 500  2 499  2 366  720  30.43
Kęty 27 277  6 807  6 802  6 578  2 052  31.19
Osiek 6 456  1 179  1 179  1 123  225  20.04
Oświęcim 14 512  3 911  3 911  3 762  1 080  28.71
Polanka Wielka 3 403  765  765  738  109  14.77
Przeciszów 5 465  959  959  923  235  25.46
Zator 7 505  1 579  1 579  1 500  387  25.80
Ogółem 125 133  30 630  30 619  29 465  8 946  30.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 5 390 60.25 18.29
WENTA Bogdan Brunon 1 245 13.92 4.23
SONIK Bogusław Andrzej 843 9.42 2.86
ACHINGER Elżbieta Jadwiga 527 5.89 1.79
ŚWIT Grzegorz Sławomir 132 1.48 0.45
GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 58 0.65 0.20
BISZTYGA Stanisław 173 1.93 0.59
PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 212 2.37 0.72
HANDZEL Ludomir Paweł 55 0.61 0.19
GĄDEK Lidia Stanisława 311 3.48 1.06