A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat oświęcimski 

oświęcimski
brak 2.67% 6.21% 9.75% 13.29% 16.83% 20.38% 23.92% 27.46% 31.00% 34.54%
danych 6.20% 9.74% 13.28% 16.82% 20.37% 23.91% 27.45% 30.99% 34.53% 38.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 133
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 630
Liczba ważnych kart:30 619
Frekwencja wyborcza:24.48%
Liczba głosów ważnych:29 465
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:1 724
% 5.85%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oświęcim 32 502  8 839  8 834  8 562  229  2.67
Brzeszcze 17 535  4 091  4 091  3 913  189  4.83
Chełmek 10 478  2 500  2 499  2 366  69  2.92
Kęty 27 277  6 807  6 802  6 578  291  4.42
Osiek 6 456  1 179  1 179  1 123  174  15.49
Oświęcim 14 512  3 911  3 911  3 762  256  6.80
Polanka Wielka 3 403  765  765  738  281  38.08
Przeciszów 5 465  959  959  923  114  12.35
Zator 7 505  1 579  1 579  1 500  121  8.07
Ogółem 125 133  30 630  30 619  29 465  1 724  5.85
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 187 10.85 0.63
KOZAK Wojciech 46 2.67 0.16
KURTYKA Halina Ewa 83 4.81 0.28
SORYS Stanisław Andrzej 12 0.70 0.04
OCZKOWICZ Beata 29 1.68 0.10
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 19 1.10 0.06
PAWLAK Mirosław Antoni 37 2.15 0.13
KAŁA Józef 1 245 72.22 4.23
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 28 1.62 0.10
DUTKA Bronisław 38 2.20 0.13