A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat oświęcimski 

oświęcimski
brak 27.56% 28.50% 29.44% 30.38% 31.32% 32.26% 33.19% 34.13% 35.07% 36.01%
danych 28.49% 29.43% 30.37% 31.31% 32.25% 33.18% 34.12% 35.06% 36.00% 36.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 133
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:30 630
Liczba ważnych kart:30 619
Frekwencja wyborcza:24.48%
Liczba głosów ważnych:29 465
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:9 041
% 30.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oświęcim 32 502  8 839  8 834  8 562  2 360  27.56
Brzeszcze 17 535  4 091  4 091  3 913  1 199  30.64
Chełmek 10 478  2 500  2 499  2 366  676  28.57
Kęty 27 277  6 807  6 802  6 578  2 204  33.51
Osiek 6 456  1 179  1 179  1 123  415  36.95
Oświęcim 14 512  3 911  3 911  3 762  1 215  32.30
Polanka Wielka 3 403  765  765  738  207  28.05
Przeciszów 5 465  959  959  923  277  30.01
Zator 7 505  1 579  1 579  1 500  488  32.53
Ogółem 125 133  30 630  30 619  29 465  9 041  30.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEGUTKO Ryszard Antoni 3 458 38.25 11.74
DUDA Andrzej Sebastian 3 154 34.89 10.70
TERLECKI Ryszard Iwon 208 2.30 0.71
GOSIEWSKA Beata Barbara 937 10.36 3.18
MURZYN Leszek 140 1.55 0.48
PALUCH Anna 168 1.86 0.57
BARTUŚ Barbara Halina 156 1.73 0.53
PĘK Bogdan Marek 299 3.31 1.01
BUBULA Barbara Ewa 330 3.65 1.12
CZESAK Edward Stanisław 191 2.11 0.65