A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat proszowicki 

proszowicki
brak 16.56% 20.39% 24.21% 28.04% 31.87% 35.70% 39.52% 43.35% 47.18% 51.00%
danych 20.38% 24.20% 28.03% 31.86% 35.69% 39.51% 43.34% 47.17% 50.99% 54.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 381
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 871
Liczba ważnych kart:5 869
Frekwencja wyborcza:16.59%
Liczba głosów ważnych:5 643
% głosów ważnych:96.15%
Liczba głosów na listy komitetu:1 319
% 23.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Koniusza 6 966  987  987  930  154  16.56
Koszyce 4 689  658  658  633  133  21.01
Nowe Brzesko 4 677  840  840  819  191  23.32
Pałecznica 2 895  485  485  476  261  54.83
Proszowice 13 376  2 471  2 469  2 386  433  18.15
Radziemice 2 778  430  430  399  147  36.84
Ogółem 35 381  5 871  5 869  5 643  1 319  23.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 436 33.06 7.73
KOZAK Wojciech 761 57.70 13.49
KURTYKA Halina Ewa 34 2.58 0.60
SORYS Stanisław Andrzej 6 0.45 0.11
OCZKOWICZ Beata 8 0.61 0.14
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 8 0.61 0.14
PAWLAK Mirosław Antoni 22 1.67 0.39
KAŁA Józef 18 1.36 0.32
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 10 0.76 0.18
DUTKA Bronisław 16 1.21 0.28