A  A+ A+

Powiat tarnowski 

tarnowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:157 172
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:35 154
Liczba ważnych kart:35 138
Frekwencja wyborcza:22.37%
Liczba głosów ważnych:33 638
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciężkowice 8 896  1 649  1 646  1 585  0.00
Gromnik 6 771  1 355  1 355  1 295  0.00
Lisia Góra 11 325  2 529  2 529  2 446  0.00
Pleśna 9 328  2 037  2 037  1 925  0.00
Radłów 7 902  1 354  1 354  1 299  0.00
Ryglice 9 107  1 782  1 778  1 695  0.00
Rzepiennik Strzyżewski 5 363  1 261  1 261  1 201  0.00
Skrzyszów 10 898  2 483  2 483  2 392  0.00
Tarnów 19 634  5 314  5 308  5 112  0.00
Tuchów 14 210  3 682  3 682  3 516  0.00
Wierzchosławice 8 540  2 150  2 149  2 052  0.00
Wietrzychowice 3 289  685  685  628  0.00
Wojnicz 10 536  2 311  2 310  2 214  0.00
Zakliczyn 9 684  2 039  2 038  1 940  0.00
Żabno 15 294  3 183  3 183  3 063  0.00
Szerzyny 6 395  1 340  1 340  1 275  0.00
Ogółem 157 172  35 154  35 138  33 638  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne