A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat tarnowski 

tarnowski
brak 0.16% 0.28% 0.41% 0.53% 0.65% 0.78% 0.90% 1.02% 1.14% 1.27%
danych 0.27% 0.40% 0.52% 0.64% 0.77% 0.89% 1.01% 1.13% 1.26% 1.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:157 172
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:35 154
Liczba ważnych kart:35 138
Frekwencja wyborcza:22.37%
Liczba głosów ważnych:33 638
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:149
% 0.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciężkowice 8 896  1 649  1 646  1 585  0.57
Gromnik 6 771  1 355  1 355  1 295  18  1.39
Lisia Góra 11 325  2 529  2 529  2 446  0.29
Pleśna 9 328  2 037  2 037  1 925  0.16
Radłów 7 902  1 354  1 354  1 299  0.31
Ryglice 9 107  1 782  1 778  1 695  0.35
Rzepiennik Strzyżewski 5 363  1 261  1 261  1 201  0.17
Skrzyszów 10 898  2 483  2 483  2 392  14  0.59
Tarnów 19 634  5 314  5 308  5 112  20  0.39
Tuchów 14 210  3 682  3 682  3 516  14  0.40
Wierzchosławice 8 540  2 150  2 149  2 052  0.44
Wietrzychowice 3 289  685  685  628  0.64
Wojnicz 10 536  2 311  2 310  2 214  14  0.63
Zakliczyn 9 684  2 039  2 038  1 940  12  0.62
Żabno 15 294  3 183  3 183  3 063  10  0.33
Szerzyny 6 395  1 340  1 340  1 275  0.24
Ogółem 157 172  35 154  35 138  33 638  149  0.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BACHLEJ Joanna Maria 36 24.16 0.11
BRONIEWICZ Michał Paweł 16 10.74 0.05
KISIELEWSKI Łukasz Piotr 13 8.72 0.04
KALISZ Katarzyna Anna 15 10.07 0.04
SKWARŁO Cezary Szczepan 15 10.07 0.04
JANIK Katarzyna Edyta 21 14.09 0.06
PASZCZA Bartosz Marek 12 8.05 0.04
KOWRYGO Marcin Andrzej 21 14.09 0.06