A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat tarnowski 

tarnowski
brak 5.95% 7.06% 8.17% 9.28% 10.39% 11.50% 12.60% 13.71% 14.82% 15.93%
danych 7.05% 8.16% 9.27% 10.38% 11.49% 12.59% 13.70% 14.81% 15.92% 17.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:157 172
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:35 154
Liczba ważnych kart:35 138
Frekwencja wyborcza:22.37%
Liczba głosów ważnych:33 638
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:4 195
% 12.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciężkowice 8 896  1 649  1 646  1 585  165  10.41
Gromnik 6 771  1 355  1 355  1 295  77  5.95
Lisia Góra 11 325  2 529  2 529  2 446  259  10.59
Pleśna 9 328  2 037  2 037  1 925  225  11.69
Radłów 7 902  1 354  1 354  1 299  146  11.24
Ryglice 9 107  1 782  1 778  1 695  174  10.27
Rzepiennik Strzyżewski 5 363  1 261  1 261  1 201  82  6.83
Skrzyszów 10 898  2 483  2 483  2 392  368  15.38
Tarnów 19 634  5 314  5 308  5 112  871  17.04
Tuchów 14 210  3 682  3 682  3 516  366  10.41
Wierzchosławice 8 540  2 150  2 149  2 052  306  14.91
Wietrzychowice 3 289  685  685  628  48  7.64
Wojnicz 10 536  2 311  2 310  2 214  332  15.00
Zakliczyn 9 684  2 039  2 038  1 940  191  9.85
Żabno 15 294  3 183  3 183  3 063  482  15.74
Szerzyny 6 395  1 340  1 340  1 275  103  8.08
Ogółem 157 172  35 154  35 138  33 638  4 195  12.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 2 003 47.75 5.95
WENTA Bogdan Brunon 816 19.45 2.43
SONIK Bogusław Andrzej 616 14.68 1.83
ACHINGER Elżbieta Jadwiga 250 5.96 0.74
ŚWIT Grzegorz Sławomir 83 1.98 0.25
GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 34 0.81 0.10
BISZTYGA Stanisław 41 0.98 0.12
PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 108 2.57 0.32
HANDZEL Ludomir Paweł 13 0.31 0.04
GĄDEK Lidia Stanisława 231 5.51 0.69