A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat tarnowski 

tarnowski
brak 3.51% 5.77% 8.03% 10.29% 12.55% 14.81% 17.07% 19.33% 21.59% 23.85%
danych 5.76% 8.02% 10.28% 12.54% 14.80% 17.06% 19.32% 21.58% 23.84% 26.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:157 172
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:35 154
Liczba ważnych kart:35 138
Frekwencja wyborcza:22.37%
Liczba głosów ważnych:33 638
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:2 630
% 7.82%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciężkowice 8 896  1 649  1 646  1 585  313  19.75
Gromnik 6 771  1 355  1 355  1 295  138  10.66
Lisia Góra 11 325  2 529  2 529  2 446  141  5.76
Pleśna 9 328  2 037  2 037  1 925  362  18.81
Radłów 7 902  1 354  1 354  1 299  73  5.62
Ryglice 9 107  1 782  1 778  1 695  68  4.01
Rzepiennik Strzyżewski 5 363  1 261  1 261  1 201  130  10.82
Skrzyszów 10 898  2 483  2 483  2 392  84  3.51
Tarnów 19 634  5 314  5 308  5 112  193  3.78
Tuchów 14 210  3 682  3 682  3 516  191  5.43
Wierzchosławice 8 540  2 150  2 149  2 052  128  6.24
Wietrzychowice 3 289  685  685  628  164  26.11
Wojnicz 10 536  2 311  2 310  2 214  104  4.70
Zakliczyn 9 684  2 039  2 038  1 940  209  10.77
Żabno 15 294  3 183  3 183  3 063  180  5.88
Szerzyny 6 395  1 340  1 340  1 275  152  11.92
Ogółem 157 172  35 154  35 138  33 638  2 630  7.82
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 800 30.42 2.38
KOZAK Wojciech 142 5.40 0.42
KURTYKA Halina Ewa 191 7.26 0.57
SORYS Stanisław Andrzej 1 129 42.93 3.36
OCZKOWICZ Beata 63 2.40 0.19
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 58 2.21 0.17
PAWLAK Mirosław Antoni 110 4.18 0.33
KAŁA Józef 10 0.38 0.03
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 45 1.71 0.13
DUTKA Bronisław 82 3.12 0.24