A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat tarnowski 

tarnowski
brak 33.44% 35.16% 36.88% 38.61% 40.33% 42.05% 43.77% 45.49% 47.22% 48.94%
danych 35.15% 36.87% 38.60% 40.32% 42.04% 43.76% 45.48% 47.21% 48.93% 50.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:157 172
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:35 154
Liczba ważnych kart:35 138
Frekwencja wyborcza:22.37%
Liczba głosów ważnych:33 638
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:15 010
% 44.62%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciężkowice 8 896  1 649  1 646  1 585  657  41.45
Gromnik 6 771  1 355  1 355  1 295  656  50.66
Lisia Góra 11 325  2 529  2 529  2 446  1 212  49.55
Pleśna 9 328  2 037  2 037  1 925  734  38.13
Radłów 7 902  1 354  1 354  1 299  583  44.88
Ryglice 9 107  1 782  1 778  1 695  607  35.81
Rzepiennik Strzyżewski 5 363  1 261  1 261  1 201  571  47.54
Skrzyszów 10 898  2 483  2 483  2 392  935  39.09
Tarnów 19 634  5 314  5 308  5 112  2 301  45.01
Tuchów 14 210  3 682  3 682  3 516  1 697  48.27
Wierzchosławice 8 540  2 150  2 149  2 052  913  44.49
Wietrzychowice 3 289  685  685  628  210  33.44
Wojnicz 10 536  2 311  2 310  2 214  1 025  46.30
Zakliczyn 9 684  2 039  2 038  1 940  916  47.22
Żabno 15 294  3 183  3 183  3 063  1 400  45.71
Szerzyny 6 395  1 340  1 340  1 275  593  46.51
Ogółem 157 172  35 154  35 138  33 638  15 010  44.62
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEGUTKO Ryszard Antoni 3 322 22.13 9.88
DUDA Andrzej Sebastian 3 682 24.53 10.95
TERLECKI Ryszard Iwon 464 3.09 1.38
GOSIEWSKA Beata Barbara 1 309 8.72 3.89
MURZYN Leszek 179 1.19 0.53
PALUCH Anna 206 1.37 0.61
BARTUŚ Barbara Halina 400 2.66 1.19
PĘK Bogdan Marek 296 1.97 0.88
BUBULA Barbara Ewa 603 4.02 1.79
CZESAK Edward Stanisław 4 549 30.31 13.52