A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat tatrzański 

tatrzański
brak 12.02% 14.59% 17.16% 19.73% 22.30% 24.87% 27.44% 30.01% 32.58% 35.15%
danych 14.58% 17.15% 19.72% 22.29% 24.86% 27.43% 30.00% 32.57% 35.14% 37.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 904
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 274
Liczba ważnych kart:13 270
Frekwencja wyborcza:24.63%
Liczba głosów ważnych:12 959
% głosów ważnych:97.66%
Liczba głosów na listy komitetu:3 734
% 28.81%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zakopane 22 874  6 844  6 842  6 694  2 525  37.72
Biały Dunajec 5 519  1 066  1 066  1 032  124  12.02
Bukowina Tatrzańska 10 161  2 314  2 313  2 267  354  15.62
Kościelisko 6 642  1 330  1 329  1 299  328  25.25
Poronin 8 708  1 720  1 720  1 667  403  24.18
Ogółem 53 904  13 274  13 270  12 959  3 734  28.81
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 1 982 53.08 15.29
WENTA Bogdan Brunon 120 3.21 0.93
SONIK Bogusław Andrzej 253 6.78 1.95
ACHINGER Elżbieta Jadwiga 24 0.64 0.19
ŚWIT Grzegorz Sławomir 13 0.35 0.10
GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 1 235 33.07 9.53
BISZTYGA Stanisław 13 0.35 0.10
PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 23 0.62 0.18
HANDZEL Ludomir Paweł 17 0.46 0.13
GĄDEK Lidia Stanisława 54 1.45 0.42