A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat wadowicki 

wadowicki
brak 5.37% 5.84% 6.30% 6.77% 7.23% 7.70% 8.16% 8.63% 9.09% 9.56%
danych 5.83% 6.29% 6.76% 7.22% 7.69% 8.15% 8.62% 9.08% 9.55% 10.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 894
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 537
Liczba ważnych kart:27 531
Frekwencja wyborcza:21.87%
Liczba głosów ważnych:26 513
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:1 844
% 6.96%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Andrychów 35 025  9 145  9 144  8 845  557  6.30
Brzeźnica 7 922  1 276  1 275  1 221  97  7.94
Kalwaria Zebrzydowska 15 716  3 149  3 149  3 035  238  7.84
Lanckorona 4 700  809  809  778  70  9.00
Mucharz 3 158  708  708  671  57  8.49
Spytkowice 8 047  1 471  1 471  1 379  74  5.37
Stryszów 5 396  933  933  878  88  10.02
Tomice 5 962  1 083  1 082  1 034  72  6.96
Wadowice 30 632  6 910  6 907  6 691  466  6.96
Wieprz 9 336  2 053  2 053  1 981  125  6.31
Ogółem 125 894  27 537  27 531  26 513  1 844  6.96
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 740 40.13 2.79
BERKOWICZ Konrad Szczepan 558 30.26 2.10
LEWICKI Dawid Marian 70 3.80 0.26
JAMRO Szymon 59 3.20 0.22
SZTERLEJA Barbara Maria 31 1.68 0.12
CZARNEK Norbert Jerzy 41 2.22 0.15
BANDUŁA Magdalena Maria 61 3.31 0.23
RYŚ Anna Magdalena 65 3.52 0.25
SAWICKA Nina Anna 63 3.42 0.24
SZATAN Jarosław Kazimierz 156 8.46 0.59