A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat wadowicki 

wadowicki
brak 17.67% 18.81% 19.94% 21.08% 22.21% 23.35% 24.48% 25.62% 26.75% 27.89%
danych 18.80% 19.93% 21.07% 22.20% 23.34% 24.47% 25.61% 26.74% 27.88% 29.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 894
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 537
Liczba ważnych kart:27 531
Frekwencja wyborcza:21.87%
Liczba głosów ważnych:26 513
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:6 576
% 24.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Andrychów 35 025  9 145  9 144  8 845  2 266  25.62
Brzeźnica 7 922  1 276  1 275  1 221  271  22.19
Kalwaria Zebrzydowska 15 716  3 149  3 149  3 035  709  23.36
Lanckorona 4 700  809  809  778  191  24.55
Mucharz 3 158  708  708  671  147  21.91
Spytkowice 8 047  1 471  1 471  1 379  274  19.87
Stryszów 5 396  933  933  878  182  20.73
Tomice 5 962  1 083  1 082  1 034  244  23.60
Wadowice 30 632  6 910  6 907  6 691  1 942  29.02
Wieprz 9 336  2 053  2 053  1 981  350  17.67
Ogółem 125 894  27 537  27 531  26 513  6 576  24.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 3 297 50.14 12.44
WENTA Bogdan Brunon 1 027 15.62 3.87
SONIK Bogusław Andrzej 1 209 18.39 4.56
ACHINGER Elżbieta Jadwiga 185 2.81 0.70
ŚWIT Grzegorz Sławomir 113 1.72 0.43
GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 59 0.90 0.22
BISZTYGA Stanisław 192 2.92 0.72
PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 180 2.74 0.68
HANDZEL Ludomir Paweł 45 0.68 0.17
GĄDEK Lidia Stanisława 269 4.09 1.01