A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat wadowicki 

wadowicki
brak 2.24% 2.88% 3.52% 4.16% 4.80% 5.44% 6.07% 6.71% 7.35% 7.99%
danych 2.87% 3.51% 4.15% 4.79% 5.43% 6.06% 6.70% 7.34% 7.98% 8.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 894
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 537
Liczba ważnych kart:27 531
Frekwencja wyborcza:21.87%
Liczba głosów ważnych:26 513
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:1 208
% 4.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Andrychów 35 025  9 145  9 144  8 845  275  3.11
Brzeźnica 7 922  1 276  1 275  1 221  88  7.21
Kalwaria Zebrzydowska 15 716  3 149  3 149  3 035  132  4.35
Lanckorona 4 700  809  809  778  66  8.48
Mucharz 3 158  708  708  671  15  2.24
Spytkowice 8 047  1 471  1 471  1 379  92  6.67
Stryszów 5 396  933  933  878  59  6.72
Tomice 5 962  1 083  1 082  1 034  83  8.03
Wadowice 30 632  6 910  6 907  6 691  227  3.39
Wieprz 9 336  2 053  2 053  1 981  171  8.63
Ogółem 125 894  27 537  27 531  26 513  1 208  4.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 562 46.52 2.12
KOZAK Wojciech 110 9.11 0.41
KURTYKA Halina Ewa 140 11.59 0.53
SORYS Stanisław Andrzej 11 0.91 0.04
OCZKOWICZ Beata 47 3.89 0.18
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 47 3.89 0.18
PAWLAK Mirosław Antoni 58 4.80 0.22
KAŁA Józef 141 11.67 0.53
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 37 3.06 0.14
DUTKA Bronisław 55 4.55 0.21