A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat wielicki 

wielicki
brak 6.59% 7.06% 7.54% 8.01% 8.49% 8.96% 9.43% 9.91% 10.38% 10.86%
danych 7.05% 7.53% 8.00% 8.48% 8.95% 9.42% 9.90% 10.37% 10.85% 11.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 183
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 603
Liczba ważnych kart:23 596
Frekwencja wyborcza:25.89%
Liczba głosów ważnych:22 858
% głosów ważnych:96.87%
Liczba głosów na listy komitetu:2 109
% 9.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biskupice 7 368  1 860  1 859  1 790  118  6.59
Gdów 13 416  2 879  2 879  2 781  189  6.80
Kłaj 8 274  1 905  1 904  1 844  133  7.21
Niepołomice 19 775  5 010  5 010  4 848  355  7.32
Wieliczka 42 350  11 949  11 944  11 595  1 314  11.33
Ogółem 91 183  23 603  23 596  22 858  2 109  9.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOWIN Jarosław Adam 1 181 56.00 5.17
BIELAN Adam Jerzy 85 4.03 0.37
PUCHAŁA Jan 19 0.90 0.08
EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 45 2.13 0.20
CIEŚLAK Michał 5 0.24 0.02
KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 9 0.43 0.04
AUGUSTYN Paweł Piotr 5 0.24 0.02
JÓŹWIK Anna Irena 3 0.14 0.01
SADKIEWICZ Łukasz 719 34.09 3.15
TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 38 1.80 0.17