A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat wielicki 

wielicki
brak 2.01% 2.24% 2.48% 2.71% 2.94% 3.18% 3.41% 3.64% 3.87% 4.11%
danych 2.23% 2.47% 2.70% 2.93% 3.17% 3.40% 3.63% 3.86% 4.10% 4.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 183
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 603
Liczba ważnych kart:23 596
Frekwencja wyborcza:25.89%
Liczba głosów ważnych:22 858
% głosów ważnych:96.87%
Liczba głosów na listy komitetu:818
% 3.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biskupice 7 368  1 860  1 859  1 790  36  2.01
Gdów 13 416  2 879  2 879  2 781  92  3.31
Kłaj 8 274  1 905  1 904  1 844  80  4.34
Niepołomice 19 775  5 010  5 010  4 848  189  3.90
Wieliczka 42 350  11 949  11 944  11 595  421  3.63
Ogółem 91 183  23 603  23 596  22 858  818  3.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SENYSZYN Joanna 552 67.48 2.41
SZEJNA Andrzej Jan 34 4.16 0.15
ŻURAWSKI Maciej Stanisław 64 7.82 0.28
JASKIERNIA Jerzy Andrzej 52 6.36 0.23
PIETRZYK Sławomir Jan 18 2.20 0.08
ROMANOWSKA Irena Anna 22 2.69 0.10
BERNAT Franciszek Jan 9 1.10 0.04
ORKISZ Jan 20 2.44 0.09
BARTEL Barbara 9 1.10 0.04
BIESIADA Dominika Anna 38 4.65 0.17