A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat wielicki 

wielicki
brak 7.86% 8.21% 8.56% 8.91% 9.26% 9.61% 9.96% 10.31% 10.66% 11.01%
danych 8.20% 8.55% 8.90% 9.25% 9.60% 9.95% 10.30% 10.65% 11.00% 11.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 183
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 603
Liczba ważnych kart:23 596
Frekwencja wyborcza:25.89%
Liczba głosów ważnych:22 858
% głosów ważnych:96.87%
Liczba głosów na listy komitetu:2 208
% 9.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biskupice 7 368  1 860  1 859  1 790  145  8.10
Gdów 13 416  2 879  2 879  2 781  316  11.36
Kłaj 8 274  1 905  1 904  1 844  145  7.86
Niepołomice 19 775  5 010  5 010  4 848  503  10.38
Wieliczka 42 350  11 949  11 944  11 595  1 099  9.48
Ogółem 91 183  23 603  23 596  22 858  2 208  9.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 795 36.01 3.48
BERKOWICZ Konrad Szczepan 915 41.44 4.00
LEWICKI Dawid Marian 68 3.08 0.30
JAMRO Szymon 47 2.13 0.21
SZTERLEJA Barbara Maria 26 1.18 0.11
CZARNEK Norbert Jerzy 37 1.68 0.16
BANDUŁA Magdalena Maria 51 2.31 0.22
RYŚ Anna Magdalena 52 2.36 0.23
SAWICKA Nina Anna 52 2.36 0.23
SZATAN Jarosław Kazimierz 165 7.47 0.72