A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat ciechanowski 

ciechanowski
brak 3.82% 4.71% 5.59% 6.48% 7.36% 8.25% 9.14% 10.02% 10.91% 11.79%
danych 4.70% 5.58% 6.47% 7.35% 8.24% 9.13% 10.01% 10.90% 11.78% 12.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 500
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 595
Liczba ważnych kart:13 593
Frekwencja wyborcza:18.50%
Liczba głosów ważnych:13 142
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:934
% 7.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciechanów 36 632  8 116  8 114  7 898  596  7.55
Ciechanów 5 397  706  706  679  51  7.51
Glinojeck 6 428  710  710  669  40  5.98
Gołymin-Ośrodek 3 205  488  488  473  60  12.68
Grudusk 3 087  563  563  543  24  4.42
Ojrzeń 3 496  441  441  417  31  7.43
Opinogóra Górna 4 778  692  692  666  37  5.56
Regimin 4 069  982  982  943  36  3.82
Sońsk 6 408  897  897  854  59  6.91
Ogółem 73 500  13 595  13 593  13 142  934  7.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZPANELEWSKI Krzysztof 502 53.75 3.82
ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 28 3.00 0.21
WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 50 5.35 0.38
MILEWSKI Andrzej 31 3.32 0.24
SOCHARSKA Hanna 19 2.03 0.14
REDUCH Izabela 14 1.50 0.11
CZAJKA Ewa Jadwiga 19 2.03 0.14
MALISZEWSKI Igor Piotr 13 1.39 0.10
KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 225 24.09 1.71
RAJCA Waldemar Jan 33 3.53 0.25