A  A+ A+

Powiat kozienicki 

kozienicki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:51 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 560
Liczba ważnych kart:9 558
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:9 216
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Garbatka-Letnisko 4 805  1 000  1 000  962  0.00
Głowaczów 6 151  1 067  1 067  1 027  0.00
Gniewoszów 3 323  501  501  473  0.00
Grabów nad Pilicą 3 162  537  537  516  0.00
Kozienice 25 360  5 047  5 045  4 884  0.00
Magnuszew 5 576  872  872  842  0.00
Sieciechów 3 337  536  536  512  0.00
Ogółem 51 714  9 560  9 558  9 216  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne