A  A+ A+

Powiat łosicki 

łosicki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 509
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 963
Liczba ważnych kart:4 963
Frekwencja wyborcza:18.72%
Liczba głosów ważnych:4 826
% głosów ważnych:97.24%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Huszlew 2 383  424  424  417  0.00
Łosice 9 215  1 807  1 807  1 760  0.00
Olszanka 2 519  544  544  530  0.00
Platerów 4 138  696  696  670  0.00
Sarnaki 4 221  792  792  769  0.00
Stara Kornica 4 033  700  700  680  0.00
Ogółem 26 509  4 963  4 963  4 826  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne