A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat makowski 

makowski
brak 0.48% 0.70% 0.92% 1.14% 1.36% 1.58% 1.79% 2.01% 2.23% 2.45%
danych 0.69% 0.91% 1.13% 1.35% 1.57% 1.78% 2.00% 2.22% 2.44% 2.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 592
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 916
Liczba ważnych kart:6 914
Frekwencja wyborcza:18.40%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.36%
Liczba głosów na listy komitetu:92
% 1.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Maków Mazowiecki 8 103  1 574  1 573  1 535  22  1.43
Czerwonka 2 185  413  413  393  0.76
Karniewo 4 230  669  669  643  1.24
Krasnosielc 5 280  868  867  832  10  1.20
Młynarze 1 407  318  318  299  1.00
Płoniawy-Bramura 4 645  788  788  754  1.06
Różan 3 696  730  730  700  13  1.86
Rzewnie 2 219  424  424  414  0.48
Sypniewo 2 829  547  547  531  1.51
Szelków 2 998  585  585  561  15  2.67
Ogółem 37 592  6 916  6 914  6 662  92  1.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 41 44.57 0.62
CZARNECKI Norman Tomasz 15 16.30 0.23
PIÓRO Tomasz Grzegorz 3 3.26 0.05
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 6 6.52 0.09
GŁOWACKI Piotr 9 9.78 0.14
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0 0.00 0.00
SMOSARSKA Dorota 9 9.78 0.14
KORZENIEWSKA Magdalena 3 3.26 0.05
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 4 4.35 0.06
CZYŻEWSKI Przemysław 2 2.17 0.03