A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat nowodworski 

nowodworski
brak 20.05% 21.58% 23.11% 24.64% 26.17% 27.70% 29.22% 30.75% 32.28% 33.81%
danych 21.57% 23.10% 24.63% 26.16% 27.69% 29.21% 30.74% 32.27% 33.80% 35.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 587
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 480
Liczba ważnych kart:12 479
Frekwencja wyborcza:19.94%
Liczba głosów ważnych:12 071
% głosów ważnych:96.73%
Liczba głosów na listy komitetu:3 513
% 29.10%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Nowy Dwór Mazowiecki 22 058  5 016  5 016  4 861  1 718  35.34
Czosnów 7 940  2 211  2 210  2 139  571  26.69
Leoncin 4 545  863  863  833  167  20.05
Nasielsk 15 790  2 213  2 213  2 125  493  23.20
Pomiechówek 7 207  1 387  1 387  1 352  407  30.10
Zakroczym 5 047  790  790  761  157  20.63
Ogółem 62 587  12 480  12 479  12 071  3 513  29.10
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HÜBNER Danuta Maria 2 504 71.28 20.74
BONI Michał Jan 351 9.99 2.91
ZALEWSKI Paweł Ksawery 189 5.38 1.57
DĄBROWSKA Alicja 114 3.25 0.94
ROSS Tadeusz Edward 37 1.05 0.31
OLECHOWSKA Alicja Danuta 42 1.20 0.35
ŚWIĘCICKI Marcin 72 2.05 0.60
SKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr 19 0.54 0.16
GAJEWSKA Kinga Magdalena 121 3.44 1.00
KOSECKI Roman Jacek 64 1.82 0.53