A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat nowodworski 

nowodworski
brak 3.17% 5.54% 7.91% 10.28% 12.65% 15.03% 17.40% 19.77% 22.14% 24.51%
danych 5.53% 7.90% 10.27% 12.64% 15.02% 17.39% 19.76% 22.13% 24.50% 26.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 587
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 480
Liczba ważnych kart:12 479
Frekwencja wyborcza:19.94%
Liczba głosów ważnych:12 071
% głosów ważnych:96.73%
Liczba głosów na listy komitetu:1 227
% 10.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Nowy Dwór Mazowiecki 22 058  5 016  5 016  4 861  154  3.17
Czosnów 7 940  2 211  2 210  2 139  575  26.88
Leoncin 4 545  863  863  833  106  12.73
Nasielsk 15 790  2 213  2 213  2 125  224  10.54
Pomiechówek 7 207  1 387  1 387  1 352  78  5.77
Zakroczym 5 047  790  790  761  90  11.83
Ogółem 62 587  12 480  12 479  12 071  1 227  10.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BENEDYKCIŃSKI Grzegorz Józef 112 9.13 0.93
ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 85 6.93 0.70
GRAJDA Dariusz Grzegorz 57 4.65 0.47
RUDZKA Lidia 37 3.02 0.31
KRĘŹLEWICZ Katarzyna Izabela 822 66.99 6.81
JAGODZIŃSKI Sylwester 9 0.73 0.07
ZALEWSKI Józef 18 1.47 0.15
ROSZKIEWICZ Waldemar Cezary 4 0.33 0.03
CICHOCKI Przemysław 33 2.69 0.27
RYŚ-FERENS Erwina Lilia 50 4.07 0.41