A  A+ A+

Powiat ostrowski 

ostrowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 378
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 785
Liczba ważnych kart:11 785
Frekwencja wyborcza:19.52%
Liczba głosów ważnych:11 464
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostrów Mazowiecka 18 460  3 670  3 670  3 588  0.00
Andrzejewo 3 583  718  718  708  0.00
Boguty-Pianki 2 261  499  499  495  0.00
Brok 2 374  465  465  458  0.00
Małkinia Górna 9 807  1 780  1 780  1 740  0.00
Nur 2 551  547  547  523  0.00
Ostrów Mazowiecka 10 081  1 662  1 662  1 605  0.00
Stary Lubotyń 3 064  492  492  479  0.00
Szulborze Wielkie 1 512  489  489  467  0.00
Wąsewo 3 646  826  826  783  0.00
Zaręby Kościelne 3 039  637  637  618  0.00
Ogółem 60 378  11 785  11 785  11 464  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne