A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat piaseczyński 

piaseczyński
brak 5.40% 5.72% 6.05% 6.37% 6.69% 7.02% 7.34% 7.66% 7.98% 8.31%
danych 5.71% 6.04% 6.36% 6.68% 7.01% 7.33% 7.65% 7.97% 8.30% 8.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:127 224
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:39 192
Liczba ważnych kart:39 181
Frekwencja wyborcza:30.81%
Liczba głosów ważnych:38 322
% głosów ważnych:97.81%
Liczba głosów na listy komitetu:2 474
% 6.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Góra Kalwaria 20 315  4 359  4 359  4 228  365  8.63
Konstancin-Jeziorna 20 015  6 705  6 704  6 537  464  7.10
Lesznowola 15 920  5 697  5 697  5 592  302  5.40
Piaseczno 54 506  18 912  18 902  18 558  1 101  5.93
Prażmów 7 732  1 661  1 661  1 601  109  6.81
Tarczyn 8 736  1 858  1 858  1 806  133  7.36
Ogółem 127 224  39 192  39 181  38 322  2 474  6.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLEJNICZAK Wojciech Michał 1 615 65.28 4.21
PIEKARSKA Katarzyna Maria 452 18.27 1.18
BALICKI Marek Zbigniew 148 5.98 0.39
TYSIĄC Alicja Agnieszka 42 1.70 0.11
LEGIERSKI Krystian 43 1.74 0.11
WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata Dorota 25 1.01 0.07
WIŚNIEWSKA Elżbieta Magdalena 53 2.14 0.14
PAPUGA Marek Zdzisław 13 0.53 0.03
GRUCHALSKI Grzegorz Jerzy 7 0.28 0.02
GADZINOWSKI Piotr 76 3.07 0.20