A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat piaseczyński 

piaseczyński
brak 2.51% 2.89% 3.28% 3.66% 4.04% 4.43% 4.81% 5.19% 5.57% 5.96%
danych 2.88% 3.27% 3.65% 4.03% 4.42% 4.80% 5.18% 5.56% 5.95% 6.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:127 224
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:39 192
Liczba ważnych kart:39 181
Frekwencja wyborcza:30.81%
Liczba głosów ważnych:38 322
% głosów ważnych:97.81%
Liczba głosów na listy komitetu:1 774
% 4.63%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Góra Kalwaria 20 315  4 359  4 359  4 228  268  6.34
Konstancin-Jeziorna 20 015  6 705  6 704  6 537  164  2.51
Lesznowola 15 920  5 697  5 697  5 592  254  4.54
Piaseczno 54 506  18 912  18 902  18 558  919  4.95
Prażmów 7 732  1 661  1 661  1 601  64  4.00
Tarczyn 8 736  1 858  1 858  1 806  105  5.81
Ogółem 127 224  39 192  39 181  38 322  1 774  4.63
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BENEDYKCIŃSKI Grzegorz Józef 218 12.29 0.57
ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 114 6.43 0.30
GRAJDA Dariusz Grzegorz 124 6.99 0.32
RUDZKA Lidia 48 2.71 0.13
KRĘŹLEWICZ Katarzyna Izabela 29 1.63 0.08
JAGODZIŃSKI Sylwester 28 1.58 0.07
ZALEWSKI Józef 1 024 57.72 2.67
ROSZKIEWICZ Waldemar Cezary 12 0.68 0.03
CICHOCKI Przemysław 29 1.63 0.08
RYŚ-FERENS Erwina Lilia 148 8.34 0.39