A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat pruszkowski 

pruszkowski
brak 31.44% 32.80% 34.16% 35.52% 36.88% 38.24% 39.59% 40.95% 42.31% 43.67%
danych 32.79% 34.15% 35.51% 36.87% 38.23% 39.58% 40.94% 42.30% 43.66% 45.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:122 706
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:39 979
Liczba ważnych kart:39 960
Frekwencja wyborcza:32.58%
Liczba głosów ważnych:39 143
% głosów ważnych:97.96%
Liczba głosów na listy komitetu:14 790
% 37.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Piastów 18 114  6 121  6 120  6 001  2 079  34.64
Pruszków 46 618  14 370  14 366  14 035  5 204  37.08
Brwinów 19 211  6 477  6 472  6 370  2 585  40.58
Michałowice 13 085  5 400  5 392  5 310  2 391  45.03
Nadarzyn 9 350  2 749  2 749  2 698  1 044  38.70
Raszyn 16 328  4 862  4 861  4 729  1 487  31.44
Ogółem 122 706  39 979  39 960  39 143  14 790  37.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HÜBNER Danuta Maria 10 479 70.85 26.77
BONI Michał Jan 1 512 10.22 3.86
ZALEWSKI Paweł Ksawery 943 6.38 2.41
DĄBROWSKA Alicja 291 1.97 0.74
ROSS Tadeusz Edward 220 1.49 0.56
OLECHOWSKA Alicja Danuta 276 1.87 0.71
ŚWIĘCICKI Marcin 264 1.78 0.67
SKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr 81 0.55 0.21
GAJEWSKA Kinga Magdalena 390 2.64 1.00
KOSECKI Roman Jacek 334 2.26 0.85