A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat radomski 

radomski
brak 39.57% 41.73% 43.90% 46.06% 48.22% 50.39% 52.55% 54.71% 56.87% 59.04%
danych 41.72% 43.89% 46.05% 48.21% 50.38% 52.54% 54.70% 56.86% 59.03% 61.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:119 205
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 853
Liczba ważnych kart:22 852
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:22 061
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:11 327
% 51.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pionki 16 010  3 243  3 242  3 141  1 243  39.57
Gózd 6 622  1 307  1 307  1 263  773  61.20
Iłża 12 761  2 027  2 027  1 952  811  41.55
Jastrzębia 5 329  954  954  925  459  49.62
Jedlińsk 10 742  1 775  1 775  1 710  921  53.86
Jedlnia-Letnisko 9 884  2 185  2 185  2 114  1 097  51.89
Kowala 8 992  1 838  1 838  1 778  933  52.47
Pionki 8 203  1 270  1 270  1 209  630  52.11
Przytyk 5 654  1 217  1 217  1 158  652  56.30
Skaryszew 10 933  2 164  2 164  2 105  1 278  60.71
Wierzbica 7 982  1 356  1 356  1 310  696  53.13
Wolanów 6 618  1 349  1 349  1 283  644  50.19
Zakrzew 9 475  2 168  2 168  2 113  1 190  56.32
Ogółem 119 205  22 853  22 852  22 061  11 327  51.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 769 6.79 3.49
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 1 123 9.91 5.09
WARGOCKA Teresa Anna 86 0.76 0.39
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 8 705 76.85 39.46
PIŁKA Marian 228 2.01 1.03
TCHÓRZEWSKI Karol 53 0.47 0.24
GÓRSKA Agnieszka Beata 181 1.60 0.82
CICHOLSKA Anna Ewa 46 0.41 0.21
PŁOCHA Grzegorz 45 0.40 0.20
OLĘDZKA Anna 91 0.80 0.41