A  A+ A+

Powiat siedlecki 

siedlecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 896
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 928
Liczba ważnych kart:12 927
Frekwencja wyborcza:19.92%
Liczba głosów ważnych:12 549
% głosów ważnych:97.08%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Domanice 2 109  396  396  381  0.00
Korczew 2 401  388  388  369  0.00
Kotuń 6 838  1 182  1 182  1 147  0.00
Mokobody 4 092  814  814  797  0.00
Mordy 4 985  985  985  947  0.00
Paprotnia 2 183  601  601  587  0.00
Przesmyki 2 869  641  640  619  0.00
Siedlce 13 473  2 651  2 651  2 590  0.00
Skórzec 5 964  1 146  1 146  1 107  0.00
Suchożebry 3 794  663  663  627  0.00
Wiśniew 4 550  1 064  1 064  1 050  0.00
Wodynie 3 719  706  706  683  0.00
Zbuczyn 7 919  1 691  1 691  1 645  0.00
Ogółem 64 896  12 928  12 927  12 549  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne