A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat warszawski zachodni 

warszawski zachodni
brak 6.41% 6.65% 6.88% 7.12% 7.35% 7.59% 7.83% 8.06% 8.30% 8.53%
danych 6.64% 6.87% 7.11% 7.34% 7.58% 7.82% 8.05% 8.29% 8.52% 8.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 389
Liczba ważnych kart:25 381
Frekwencja wyborcza:30.10%
Liczba głosów ważnych:24 788
% głosów ważnych:97.66%
Liczba głosów na listy komitetu:1 820
% 7.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Błonie 16 594  4 185  4 182  4 068  315  7.74
Izabelin 7 982  2 988  2 987  2 918  193  6.61
Kampinos 3 441  678  677  645  45  6.98
Leszno 7 515  1 682  1 682  1 635  108  6.61
Łomianki 18 380  6 755  6 754  6 633  425  6.41
Ożarów Mazowiecki 17 360  4 983  4 983  4 863  381  7.83
Stare Babice 13 069  4 118  4 116  4 026  353  8.77
Ogółem 84 341  25 389  25 381  24 788  1 820  7.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARUSIK Michał 804 44.18 3.24
WILK Jacek 546 30.00 2.20
BIESZCZAD Grzegorz Tadeusz 72 3.96 0.29
BIEGAŁA Joanna Beata 99 5.44 0.40
SIUDYM Mariusz 76 4.18 0.31
KRZYSZTOFIK Joanna 41 2.25 0.17
BRONOWSKI Krzysztof Piotr 54 2.97 0.22
STRZODA Agnieszka Teresa 18 0.99 0.07
JANKOWSKA Alina Barbara 32 1.76 0.13
PAZIO Rafał Piotr 78 4.29 0.31