A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat warszawski zachodni 

warszawski zachodni
brak 26.98% 28.76% 30.53% 32.31% 34.09% 35.87% 37.64% 39.42% 41.20% 42.97%
danych 28.75% 30.52% 32.30% 34.08% 35.86% 37.63% 39.41% 41.19% 42.96% 44.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 389
Liczba ważnych kart:25 381
Frekwencja wyborcza:30.10%
Liczba głosów ważnych:24 788
% głosów ważnych:97.66%
Liczba głosów na listy komitetu:9 672
% 39.02%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Błonie 16 594  4 185  4 182  4 068  1 363  33.51
Izabelin 7 982  2 988  2 987  2 918  1 227  42.05
Kampinos 3 441  678  677  645  174  26.98
Leszno 7 515  1 682  1 682  1 635  623  38.10
Łomianki 18 380  6 755  6 754  6 633  2 968  44.75
Ożarów Mazowiecki 17 360  4 983  4 983  4 863  1 607  33.05
Stare Babice 13 069  4 118  4 116  4 026  1 710  42.47
Ogółem 84 341  25 389  25 381  24 788  9 672  39.02
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HÜBNER Danuta Maria 6 655 68.81 26.85
BONI Michał Jan 1 045 10.80 4.22
ZALEWSKI Paweł Ksawery 529 5.47 2.13
DĄBROWSKA Alicja 184 1.90 0.74
ROSS Tadeusz Edward 118 1.22 0.48
OLECHOWSKA Alicja Danuta 135 1.40 0.54
ŚWIĘCICKI Marcin 201 2.08 0.81
SKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr 42 0.43 0.17
GAJEWSKA Kinga Magdalena 598 6.18 2.41
KOSECKI Roman Jacek 165 1.71 0.67