A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat wołomiński 

wołomiński
brak 2.09% 2.34% 2.58% 2.83% 3.08% 3.33% 3.57% 3.82% 4.07% 4.31%
danych 2.33% 2.57% 2.82% 3.07% 3.32% 3.56% 3.81% 4.06% 4.30% 4.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:173 072
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:45 674
Liczba ważnych kart:45 663
Frekwencja wyborcza:26.39%
Liczba głosów ważnych:44 533
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:1 685
% 3.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kobyłka 15 862  5 136  5 135  5 013  213  4.25
Marki 21 023  5 252  5 248  5 156  216  4.19
Ząbki 22 598  6 629  6 629  6 485  296  4.56
Zielonka 13 508  4 842  4 841  4 748  171  3.60
Dąbrówka 5 927  1 473  1 473  1 432  56  3.91
Jadów 6 242  1 228  1 228  1 198  29  2.42
Klembów 7 283  1 634  1 634  1 573  57  3.62
Poświętne 4 793  902  902  864  29  3.36
Radzymin 18 168  4 447  4 442  4 345  171  3.94
Strachówka 2 386  403  403  382  2.09
Tłuszcz 15 229  2 917  2 917  2 803  64  2.28
Wołomin 40 053  10 811  10 811  10 534  375  3.56
Ogółem 173 072  45 674  45 663  44 533  1 685  3.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWAL Paweł Robert 1 357 80.53 3.05
IGLICKA-OKÓLSKA Krystyna Ida 97 5.76 0.22
JEZIERSKA Barbara Łucja 61 3.62 0.14
PAZIEWSKA Elżbieta 34 2.02 0.08
BYLIŃSKI Janusz Józef 19 1.13 0.04
OMELAŃCZUK Mariusz Marek 25 1.48 0.06
ŁUGOWSKA Bożena Leokadia 32 1.90 0.07
WRZEŚNIAK Piotr Michał 18 1.07 0.04
MATYJASIAK Wojciech Robert 15 0.89 0.03
SZLĄZAK Tomasz Bartłomiej 27 1.60 0.06