A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat wołomiński 

wołomiński
brak 0.23% 0.29% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.56% 0.62% 0.67% 0.73%
danych 0.28% 0.33% 0.39% 0.44% 0.50% 0.55% 0.61% 0.66% 0.72% 0.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:173 072
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:45 674
Liczba ważnych kart:45 663
Frekwencja wyborcza:26.39%
Liczba głosów ważnych:44 533
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:277
% 0.62%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kobyłka 15 862  5 136  5 135  5 013  39  0.78
Marki 21 023  5 252  5 248  5 156  34  0.66
Ząbki 22 598  6 629  6 629  6 485  35  0.54
Zielonka 13 508  4 842  4 841  4 748  36  0.76
Dąbrówka 5 927  1 473  1 473  1 432  0.63
Jadów 6 242  1 228  1 228  1 198  0.75
Klembów 7 283  1 634  1 634  1 573  0.51
Poświętne 4 793  902  902  864  0.23
Radzymin 18 168  4 447  4 442  4 345  24  0.55
Strachówka 2 386  403  403  382  0.26
Tłuszcz 15 229  2 917  2 917  2 803  16  0.57
Wołomin 40 053  10 811  10 811  10 534  64  0.61
Ogółem 173 072  45 674  45 663  44 533  277  0.62
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYBEK Agnieszka Magdalena 105 37.91 0.24
WIECZOREK Artur Paweł 22 7.94 0.05
AULEJTNER Małgorzata Dorota 12 4.33 0.03
ILKA Grzegorz 5 1.81 0.01
SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna 26 9.39 0.06
URBAN Mateusz Józef 6 2.17 0.01
DMOCHOWSKA Katarzyna 22 7.94 0.05
ŻURAWSKI Cezary 11 3.97 0.02
ZAWADZKA Jolanta Anna 38 13.72 0.09
KONIECZNY Maciej 30 10.83 0.07