A  A+ A+

Powiat wyszkowski 

wyszkowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 259
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 016
Liczba ważnych kart:12 016
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:11 657
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brańszczyk 6 744  1 233  1 233  1 189  0.00
Długosiodło 6 145  960  960  923  0.00
Rząśnik 5 441  1 179  1 179  1 118  0.00
Somianka 4 586  1 187  1 187  1 140  0.00
Wyszków 30 765  6 615  6 615  6 476  0.00
Zabrodzie 4 578  842  842  811  0.00
Ogółem 58 259  12 016  12 016  11 657  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne