A  A+ A+

Powiat żuromiński 

żuromiński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 564
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 772
Liczba ważnych kart:4 771
Frekwencja wyborcza:14.65%
Liczba głosów ważnych:4 533
% głosów ważnych:95.01%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bieżuń 4 234  585  585  571  0.00
Kuczbork-Osada 3 982  599  599  559  0.00
Lubowidz 5 806  894  893  827  0.00
Lutocin 3 657  441  441  420  0.00
Siemiątkowo 2 916  411  411  394  0.00
Żuromin 11 969  1 842  1 842  1 762  0.00
Ogółem 32 564  4 772  4 771  4 533  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne