A  A+ A+

Powiat żyrardowski 

żyrardowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 350
Liczba ważnych kart:13 345
Frekwencja wyborcza:22.31%
Liczba głosów ważnych:12 849
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Żyrardów 31 923  7 728  7 725  7 460  0.00
Mszczonów 9 132  1 870  1 870  1 800  0.00
Puszcza Mariańska 6 821  1 259  1 259  1 224  0.00
Radziejowice 4 243  993  992  942  0.00
Wiskitki 7 712  1 500  1 499  1 423  0.00
Ogółem 59 831  13 350  13 345  12 849  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne