A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat żyrardowski 

żyrardowski
brak 1.41% 1.46% 1.51% 1.55% 1.60% 1.65% 1.70% 1.75% 1.79% 1.84%
danych 1.45% 1.50% 1.54% 1.59% 1.64% 1.69% 1.74% 1.78% 1.83% 1.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 350
Liczba ważnych kart:13 345
Frekwencja wyborcza:22.31%
Liczba głosów ważnych:12 849
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:201
% 1.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Żyrardów 31 923  7 728  7 725  7 460  112  1.50
Mszczonów 9 132  1 870  1 870  1 800  34  1.89
Puszcza Mariańska 6 821  1 259  1 259  1 224  20  1.63
Radziejowice 4 243  993  992  942  15  1.59
Wiskitki 7 712  1 500  1 499  1 423  20  1.41
Ogółem 59 831  13 350  13 345  12 849  201  1.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 109 54.23 0.85
CZARNECKI Norman Tomasz 25 12.44 0.19
PIÓRO Tomasz Grzegorz 7 3.48 0.05
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 7 3.48 0.05
GŁOWACKI Piotr 12 5.97 0.09
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 2 1.00 0.02
SMOSARSKA Dorota 11 5.47 0.09
KORZENIEWSKA Magdalena 11 5.47 0.09
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 6 2.99 0.05
CZYŻEWSKI Przemysław 11 5.47 0.09