A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat kędzierzyńsko-kozielski 

kędzierzyńsko-kozielski
brak 5.30% 5.85% 6.40% 6.95% 7.50% 8.05% 8.59% 9.14% 9.69% 10.24%
danych 5.84% 6.39% 6.94% 7.49% 8.04% 8.58% 9.13% 9.68% 10.23% 10.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 242
Frekwencja wyborcza:17.01%
Liczba głosów ważnych:12 711
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:1 088
% 8.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kędzierzyn-Koźle 50 146  9 762  9 760  9 439  818  8.67
Bierawa 6 269  911  910  862  61  7.08
Cisek 4 706  548  548  524  43  8.21
Pawłowiczki 6 409  710  710  660  35  5.30
Polska Cerekiew 3 592  508  508  475  50  10.53
Reńska Wieś 6 758  806  806  751  81  10.79
Ogółem 77 880  13 245  13 242  12 711  1 088  8.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 640 58.82 5.04
DYBALSKI Ireneusz Karol 90 8.27 0.71
PODOLSKA Maja Małgorzata 89 8.18 0.70
RUBIŚ Tomasz Łukasz 20 1.84 0.16
JARZĄBEK Bogusława Hanna 23 2.11 0.18
SZEWCZYK Łukasz Leszek 25 2.30 0.20
KAWKA Karina Anna 42 3.86 0.33
POKRYWKA Jan Tadeusz 63 5.79 0.50
ŁAMBUCKA Maria Anna 14 1.29 0.11
WITCZAK Klaudia Monika 82 7.54 0.65