A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat kluczborski 

kluczborski
brak 5.78% 5.97% 6.15% 6.34% 6.52% 6.71% 6.89% 7.08% 7.26% 7.45%
danych 5.96% 6.14% 6.33% 6.51% 6.70% 6.88% 7.07% 7.25% 7.44% 7.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 325
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 339
Liczba ważnych kart:9 335
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:8 988
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:637
% 7.09%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Byczyna 7 636  1 256  1 256  1 193  91  7.63
Kluczbork 30 630  5 545  5 541  5 363  378  7.05
Lasowice Wielkie 5 861  599  599  588  34  5.78
Wołczyn 11 198  1 939  1 939  1 844  134  7.27
Ogółem 55 325  9 339  9 335  8 988  637  7.09
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 375 58.87 4.17
DYBALSKI Ireneusz Karol 57 8.95 0.63
PODOLSKA Maja Małgorzata 45 7.06 0.50
RUBIŚ Tomasz Łukasz 15 2.35 0.17
JARZĄBEK Bogusława Hanna 15 2.35 0.17
SZEWCZYK Łukasz Leszek 27 4.24 0.30
KAWKA Karina Anna 29 4.55 0.32
POKRYWKA Jan Tadeusz 24 3.77 0.27
ŁAMBUCKA Maria Anna 8 1.26 0.09
WITCZAK Klaudia Monika 42 6.59 0.47