A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat krapkowicki 

krapkowicki
brak 0.20% 0.32% 0.44% 0.56% 0.68% 0.80% 0.91% 1.03% 1.15% 1.27%
danych 0.31% 0.43% 0.55% 0.67% 0.79% 0.90% 1.02% 1.14% 1.26% 1.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 939
Liczba ważnych kart:6 939
Frekwencja wyborcza:13.12%
Liczba głosów ważnych:6 633
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:78
% 1.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gogolin 10 148  1 199  1 199  1 136  13  1.14
Krapkowice 19 053  2 963  2 963  2 869  40  1.39
Strzeleczki 6 148  526  526  492  0.61
Walce 4 713  533  533  504  0.20
Zdzieszowice 12 831  1 718  1 718  1 632  21  1.29
Ogółem 52 893  6 939  6 939  6 633  78  1.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 24 30.77 0.36
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 15 19.23 0.23
GRENIUCH Tomasz Wiesław 5 6.41 0.08
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 4 5.13 0.06
BORODACZ Artur Piotr 1 1.28 0.02
ICKIEWICZ Anna Urszula 3 3.85 0.05
DROZDOWSKA Joanna Ewa 14 17.95 0.21
ROK Wiesław Robert 3 3.85 0.05
LUDKOWSKA Maria 5 6.41 0.08
HELCYK Justyna Magdalena 4 5.13 0.06