A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat namysłowski 

namysłowski
brak 1.76% 1.80% 1.84% 1.89% 1.93% 1.97% 2.01% 2.05% 2.10% 2.14%
danych 1.79% 1.83% 1.88% 1.92% 1.96% 2.00% 2.04% 2.09% 2.13% 2.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 762
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 893
Liczba ważnych kart:6 892
Frekwencja wyborcza:19.83%
Liczba głosów ważnych:6 554
% głosów ważnych:95.10%
Liczba głosów na listy komitetu:136
% 2.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Domaszowice 2 983  759  759  701  15  2.14
Namysłów 20 882  4 392  4 391  4 207  88  2.09
Pokój 4 345  631  631  597  13  2.18
Świerczów 2 912  539  539  510  1.76
Wilków 3 640  572  572  539  11  2.04
Ogółem 34 762  6 893  6 892  6 554  136  2.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 42 30.88 0.64
KUBICA Anna Maria 31 22.79 0.47
NOWAK Bogusław Jerzy 5 3.68 0.08
GÓRNIAK Judyta 19 13.97 0.29
WIDŁAK Artur Fryderyk 2 1.47 0.03
NOWACKA Agata Łucja 18 13.24 0.27
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 6 4.41 0.09
ZAWADZKA Stanisława Natalia 5 3.68 0.08
TABISZ Jacek 1 0.74 0.02
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 7 5.15 0.11