A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat oleski 

oleski
brak 0.47% 0.56% 0.66% 0.75% 0.85% 0.94% 1.03% 1.13% 1.22% 1.32%
danych 0.55% 0.65% 0.74% 0.84% 0.93% 1.02% 1.12% 1.21% 1.31% 1.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 150
Liczba ważnych kart:8 150
Frekwencja wyborcza:15.08%
Liczba głosów ważnych:7 774
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:60
% 0.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobrodzień 8 175  1 025  1 025  992  14  1.41
Gorzów Śląski 6 025  763  763  723  0.83
Olesno 14 906  2 450  2 450  2 346  11  0.47
Praszka 11 468  2 140  2 140  2 052  18  0.88
Radłów 3 573  377  377  363  0.55
Rudniki 6 832  972  972  917  0.65
Zębowice 3 067  423  423  381  0.79
Ogółem 54 046  8 150  8 150  7 774  60  0.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 19 31.67 0.24
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 13 21.67 0.17
GRENIUCH Tomasz Wiesław 3 5.00 0.04
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 9 15.00 0.12
BORODACZ Artur Piotr 1 1.67 0.01
ICKIEWICZ Anna Urszula 2 3.33 0.03
DROZDOWSKA Joanna Ewa 4 6.67 0.05
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 1 1.67 0.01
HELCYK Justyna Magdalena 8 13.33 0.10