A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat strzelecki 

strzelecki
brak 2.74% 3.35% 3.95% 4.56% 5.16% 5.77% 6.37% 6.98% 7.58% 8.19%
danych 3.34% 3.94% 4.55% 5.15% 5.76% 6.36% 6.97% 7.57% 8.18% 8.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 716
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 934
Liczba ważnych kart:8 933
Frekwencja wyborcza:14.02%
Liczba głosów ważnych:8 494
% głosów ważnych:95.09%
Liczba głosów na listy komitetu:564
% 6.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Izbicko 4 448  631  631  598  44  7.36
Jemielnica 5 978  612  612  583  16  2.74
Kolonowskie 5 024  596  596  569  23  4.04
Leśnica 6 543  915  915  872  37  4.24
Strzelce Opolskie 26 625  4 278  4 277  4 061  357  8.79
Ujazd 5 143  654  654  617  24  3.89
Zawadzkie 9 955  1 248  1 248  1 194  63  5.28
Ogółem 63 716  8 934  8 933  8 494  564  6.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 180 31.91 2.12
WOŹNIAK Piotr Jan 167 29.61 1.97
KLEPACZ Apolonia Weronika 102 18.09 1.20
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 14 2.48 0.16
PIWCEWICZ Jolanta Anna 8 1.42 0.09
CHADŻY Wojciech 5 0.89 0.06
JANIEC Alicja Jadwiga 19 3.37 0.22
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 15 2.66 0.18
DUDA Katarzyna Beata 36 6.38 0.42
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 18 3.19 0.21