A  A+ A+

Powiat brzozowski 

brzozowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 054
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 044
Liczba ważnych kart:11 042
Frekwencja wyborcza:20.82%
Liczba głosów ważnych:10 643
% głosów ważnych:96.39%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzozów 21 404  4 491  4 490  4 333  0.00
Domaradz 4 865  809  809  795  0.00
Dydnia 6 567  1 159  1 159  1 102  0.00
Haczów 7 434  1 395  1 395  1 357  0.00
Jasienica Rosielna 5 944  1 497  1 496  1 459  0.00
Nozdrzec 6 840  1 693  1 693  1 597  0.00
Ogółem 53 054  11 044  11 042  10 643  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne