A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat jasielski 

jasielski
brak 4.71% 7.50% 10.29% 13.08% 15.87% 18.66% 21.44% 24.23% 27.02% 29.81%
danych 7.49% 10.28% 13.07% 15.86% 18.65% 21.43% 24.22% 27.01% 29.80% 32.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 974
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 773
Liczba ważnych kart:22 768
Frekwencja wyborcza:24.23%
Liczba głosów ważnych:21 989
% głosów ważnych:96.58%
Liczba głosów na listy komitetu:1 961
% 8.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jasło 30 345  8 073  8 072  7 823  699  8.94
Brzyska 5 134  1 194  1 193  1 135  370  32.60
Dębowiec 6 861  1 822  1 822  1 763  103  5.84
Jasło 13 454  3 192  3 191  3 095  243  7.85
Kołaczyce 7 142  1 677  1 677  1 606  147  9.15
Krempna 1 605  297  297  275  18  6.55
Nowy Żmigród 7 567  1 884  1 884  1 823  101  5.54
Osiek Jasielski 4 271  920  919  892  42  4.71
Skołyszyn 10 130  1 910  1 910  1 862  151  8.11
Tarnowiec 7 465  1 804  1 803  1 715  87  5.07
Ogółem 93 974  22 773  22 768  21 989  1 961  8.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GOLBA Mieczysław Józef 113 5.76 0.51
KUROWSKA Maria Stanisława 1 571 80.11 7.14
ZIOBRO Kazimierz Bronisław 166 8.47 0.75
SIEMBIDA Wiesław 14 0.71 0.06
DZIUBIŃSKI Jan 8 0.41 0.04
STRZĘPEK Renata 28 1.43 0.13
URUSKI Piotr Marcin 13 0.66 0.06
SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 12 0.61 0.05
KULIG Irena Dorota 21 1.07 0.10
KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 15 0.76 0.07