A  A+ A+

Powiat łańcucki 

łańcucki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 745
Liczba ważnych kart:15 738
Frekwencja wyborcza:24.80%
Liczba głosów ważnych:15 323
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łańcut 14 726  3 984  3 983  3 916  0.00
Białobrzegi 6 594  1 372  1 372  1 317  0.00
Czarna 8 987  2 233  2 232  2 175  0.00
Łańcut 16 691  4 524  4 521  4 408  0.00
Markowa 5 258  1 005  1 005  976  0.00
Rakszawa 5 758  1 360  1 360  1 311  0.00
Żołynia 5 471  1 267  1 265  1 220  0.00
Ogółem 63 485  15 745  15 738  15 323  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne