A  A+ A+

Powiat niżański 

niżański
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 864
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 177
Liczba ważnych kart:11 176
Frekwencja wyborcza:20.37%
Liczba głosów ważnych:10 783
% głosów ważnych:96.48%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Harasiuki 5 097  889  889  834  0.00
Jarocin 4 446  713  713  680  0.00
Jeżowe 7 826  1 948  1 948  1 885  0.00
Krzeszów 3 537  630  630  615  0.00
Nisko 18 442  4 197  4 196  4 074  0.00
Rudnik nad Sanem 8 446  1 547  1 547  1 482  0.00
Ulanów 7 070  1 253  1 253  1 213  0.00
Ogółem 54 864  11 177  11 176  10 783  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne