A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat przemyski 

przemyski
brak 1.97% 3.17% 4.37% 5.57% 6.77% 7.98% 9.18% 10.38% 11.58% 12.78%
danych 3.16% 4.36% 5.56% 6.76% 7.97% 9.17% 10.37% 11.57% 12.77% 13.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 325
Liczba ważnych kart:12 323
Frekwencja wyborcza:20.72%
Liczba głosów ważnych:11 766
% głosów ważnych:95.48%
Liczba głosów na listy komitetu:636
% 5.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bircza 5 450  1 145  1 144  1 064  21  1.97
Dubiecko 7 648  1 206  1 206  1 145  135  11.79
Fredropol 4 450  783  783  746  32  4.29
Krasiczyn 3 948  816  816  788  30  3.81
Krzywcza 3 985  824  824  801  112  13.98
Medyka 5 309  1 126  1 126  1 081  32  2.96
Orły 6 905  1 513  1 513  1 460  117  8.01
Przemyśl 8 119  1 808  1 807  1 748  66  3.78
Stubno 3 224  530  530  498  14  2.81
Żurawica 10 434  2 574  2 574  2 435  77  3.16
Ogółem 59 472  12 325  12 323  11 766  636  5.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 100 15.72 0.85
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 475 74.69 4.04
KLOC Tomasz 17 2.67 0.14
BIALIK Anna Elżbieta 4 0.63 0.03
MUSZYŃSKA Marta Teresa 4 0.63 0.03
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 8 1.26 0.07
OCHAB Paweł 7 1.10 0.06
SKOWRON Andrzej Jan 6 0.94 0.05
GUZIK Paulina Anna 7 1.10 0.06
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 8 1.26 0.07